L'associació treballa per mantenir l'activitat econòmica en el massís, defensant els interessos de la propietat.

La nostra voluntat és col·laborar amb les administracions, les empreses i altres agents socials per a la consecució dels nostres objectius, la millora de les condicions de vida en el massís i del medi.

AMBITS D'ACTUACIÓ

RELACIÓ AMB LES ADMINISTRACIONS

Cal trobar el just equilibri i les compensacions adequades per a que la propietat no es vegi lesionada en els seus legítims drets. Volem representar la propietat en els òrgans de gestió pública on es prenen decisions que afecten a les nostres finques. Buscar recolzament internacional.

RELACIÓ AMB LA SOCIETAT

Volem fer conscients a les empreses, les entitats i els particulars del respecte que mereix el Montseny no només pels seus indubtables valors intrínsecs, sinó per que la major part del massís és propietat privada, fent d’interlocutors.

TREBALLS A BOSC

Cal recolzar els rematants del massís per a que duguin a terme els treballs forestals del Montseny. Col•laborar per a trobar mercat als productes i obtenir millors preus, obrir nous camps d'actuació com el manteniment de línies elèctriques, perímetres de protecció d'urbanitzacions, franges d'infrastructures, neteja de lleres,...

PLANS I PROJECTES

La gestió del bosc actual demana d'una planificació que ajudi a la propietat a fer viables les seves finques. Promovem la planificació conjunta feta amb criteris tècnics, econòmics i que assegurin la durabilitat del bosc per a fer rendibles les actuacions forestals.

MILLORA DE LES CONDICIONS DE VIDA AL MASSÍS

Recolzarem i impulsarem actuacions per a mantenir la població en el massís tot respectant els seu patrimoni natural i arquitectònic. Volem recuperar les masies del massís, frenar el seu despoblament i que les activitats que duguin a terme estiguin lligades al territori.

DIFUSIÓ I INNOVACIÓ

Organitzem jornades tècniques de debat, col•laborem en recerca i promoció de nous productes, certificació de finques.

GERÈNCIA DE L’ASSOCIACIÓ

Relació amb els socis, comptabilitat i pressupost, preparació d’ofertes, gestió de convenis amb organitzacions públiques i privades.

COMISSIONS DE TREBALL

ACTIVITAT FORESTAL I AGRO-RAMADERA

Treballa per recuperar potenciar la gestió forestal de les finques i donar vitalitat als cultius i a l’explotació ramadera.

SUREDES I CASTANYERS

Vetlla pel seguiment dels diferents projectes que s’estan portant a terme per la recuperació del sistema productiu del castanyer i buscar noves vies de comercialització d’aquest producte.

SUBPRODUCTES

La comissió treballa per la regulació de l’extracció dels subproductes del bosc que actualment no repercuteixen en un benefici per la propietat

TURISME

la comissió de turisme vetlla per un aprofitament turístic del Montseny amb garanties de sostenibilitat i en conseqüència treballa per a que aquest recurs reverteixi igualment a les finques. Participa en la redacció de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) promoguda per EUROPARC a través del Parc Natural del Montseny.

CAMINS

L’objectiu d’aquesta comissió és defensar la titularitat i ús dels camins que transcorren per les finques rústiques. També fa el seguiment dels projectes que es proposen sobre la xarxa de camins, senyalitzacions, proves esportives, etc.