L’Associació de Propietaris del Montseny té com a objectiu principal agrupar els propietaris del massís per unir esforços i fer surar noves oportunitats que assegurin la continuïtat del medi i la vida al Montseny.
+ Informació
L'associació treballa per mantenir l'activitat econòmica en el massís, defensant els interessos de la propietat.
+ Informació
L’associació és oberta a totes les persones en sòl rústic, independentment de la seva grandària, així com és oberta a les noves generacions amb la possibilitat que els fills siguin també socis.
+ Informació

L’Associació de Propietaris del Montseny

L’associació es va constituir a Viladrau el 30 de gener 2009

L’associació és oberta a totes les propietats en sòl rústic, indiferentment de la seva grandària, doncs els problemes i reptes als que els propietaris ens hem d’enfrontar són comuns per a tothom. Els descendents directes també sou convidats a associar-vos perquè cal assegurar el relleu generacional en la gestió de les finques amb la implicació dels més joves que sou la saba nova de l’associació.

Comissions de treball

Activitat forestal y agro-ramadera

Treballa per recuperar potenciar la gestió forestal de les finques i donar vitalitat als cultius i a l’explotació ramadera.

Suredes i castanyers

Vetlla pel seguiment dels diferents projectes que s’estan portant a terme per la recuperació del sistema productiu del castanyer i buscar noves vies de comercialització d’aquest producte.

Subproductes

La comissió treballa per la regulació de l’extracció dels subproductes del bosc que actualment no repercuteixen en un benefici per la propietat.

Camins

L’objectiu d’aquesta comissió és defensar la titularitat i ús dels camins que transcorren per les finques rústiques. També fa el seguiment dels projectes que es proposen sobre la xarxa de camins, senyalitzacions, proves esportives, etc.

No dubteu a contactar amb nosaltres!

L’associació és oberta a totes les persones en sòl rústic

+34 673 187 686