QUI SOM
Associacio de propietaris del Montseny
últimes noticies

L’Associació de Propietaris del Montseny té com a objectiu principal agrupar els propietaris del massís per unir esforços i fer surar noves oportunitats que assegurin la continuïtat del medi i la vida al Montseny.

L’associació és oberta a totes les propietats en sòl rústic, indiferentment de la seva grandària, doncs els problemes i reptes als que els propietaris ens hem d'enfrontar són comuns per a tothom. Els descendents directes també sou convidats a associar-vos perquè cal assegurar el relleu generacional en la gestió de les finques amb la implicació dels més joves que sou la saba nova de l'associació.

L’associació es va constituir a Viladrau el 30 de gener 2009 i el seu equip directiu el formen:

 

President Carles Masvidal i Valle
Vice-President Francisco de Puig Egido
Secretari Joan de Figarolas i Bosch
Tresorer Josep Bellvehí i Sáenz
Vocals

Josep Mataró i Clopés
Josep Cervera Bayés
Ramon Vallmitjana Casademont
Josep Cuch i Codina
Roser Vives de Delàs
Francesc Salvans i del Teso
Victor Masvidal Valle
Bernat Mataró, representant Fundació Agrària d’Aubúcies

 

OBJECTIUS I FONAMENTS

Els estatuts de l’APM defineixen els objectius de l’associació en quatre grans punts:

  • Agrupar la propietat per posar en valor el patrimoni humà i natural del massís.
  • Fer efectiva la planificació i potenciar la gestió agrària – forestal  del massís.
  • Representar els interessos comuns de la propietat davant de les administracions públiques i organitzacions privades.
  • Difondre els beneficis socials, econòmics i ambientals de la gestió durable dels recursos del massís

De la mateixa manera els seus fonaments es poden resumir en:

  • Suport i recolzament a la propietat
  • Independència en la decisió
  • Solidesa en la gestió
  • Autonomia econòmica
  • Missió intergeneracional
  • Innovació en la manera de fer


Benvinguda del president: