Ajuts 2024 Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona

Oberta la convocatòria d’ajuts a la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona ( Any 2024) amb l’objecte de fomentar projectes amb les següents finalitats:

Activitats forestals (import màxim subvencionable de 4.000 €/sol·licitant).
Treballs silvícoles no rendibles, arranjament de camins per a la prevenció d’incendis, construcció i manteniment de basses i silvicultura preventiva, reparació dels danys causats per la fauna, incendis, nevades, o altres, realització de camins planificats en plans de gestió forestals, inversions de maquinària, etc.

Activitats agrícoles-ramaderes (import màxim subvencionable de 5.500 €/sol·licitant).
Millora d’instal·lacions vinculades a l’activitat, actuacions subjectes a limitacions d’activitats, arranjament o construcció de camins, sèquies, basses i altres, actuacions de prevenció per a danys ocasionats per la fauna o altres fenòmens naturals, adquisició de maquinària, etc.

Empreses de serveis (import màxim subvencionable de 5.500 €/sol·licitant).
Millora en la gestió eficient de l’aigua, legalització d’instal·lacions i la seva accessibilitat, despeses de certificacions, obres d’elements exteriors dels edificis subjectes a limitacions, material divulgatiu, etc.

Millora dels habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic (només de primera residència) (import màxim subvencionable de 5.500 €/sol·licitant).
Obres, millora de seguretat, gestió eficient de l’aigua, despeses de reparació de danys provocats per fenòmens naturals, protecció d’habitatges enfront incendis forestals, etc.

Entitats culturals, cíviques i esportives (import màxim subvencionable de 1.100 €/sol·licitant).
Realització d’activitats, edició de material divulgatiu i pedagògic, etc.

Instal·lacions tèrmiques de biomassa i actuacions d’eficiència – estalvi energètic en edificis (import màxim subvencionable de 8.000 €/sol·licitant).
Obres d’optimització del consum de recursos naturals, instal·lació o millora d’instal·lacions amb energies renovables, millores en instal·lacions elèctriques i d’aigua calenta, inversions per a l’ús de biomassa, etc.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de juny de 2023 (inclòs).

Període d’execució de les actuacions: entre l’1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2024 (inclòs)

Justificació de les actuacions: Entre el 2 de gener de 2025 i el 31 de març del 2025 (inclòs).

Parcs on aplica la convocatòria: Montseny, Montnegre i el Corredor, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola i Montesquiu i Espai Natural de les Guilleries-Savassona.

Accès a les bases i convocatoria:    Basessubvparcsnaturals2024