Subvenció de la Diputació de Barcelona a L’Associació de Propietaris del Montseny

L’objecte de la subvenció concedida va destinada a finançar actuacions per l’impuls agroforestal sostenible, en l’àmbit del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, potenciació de la gestió forestal conjunta, la participació en tots els actes que es desenvolupen en l’àmbit de la Reserva de la Biosfera del Montseny, el foment dels productes forestals i l’atenció i assessorament als propietaris forestals.