Manifest del Consell Coordinador del Parc Natural del Montseny

Davant la tramitació al Parlament de Catalunya de la Proposició de Llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural, el Consell Coordinador del Parc Natural del Montseny, el dia 15 de Juny ha aprovat una serie d’acords que es detallen en la Moció que transcrivim a continuació.

Moció Consell Coordinador del Parc Natural del Montseny