Conveni de Col·laboració entre SOREA i l’Associació de Propietaris del Montseny per al foment de la gestió forestal al Massís del Montseny.

Recentment la nostra Associació ha signat el conveni de col·laboració amb Sorea, empresa del sector del medi ambient que dona servei a les administracions i subministra aigua de qualitat a més de 1 milió de llars per tot Catalunya.

Aquesta aliança ajudarà al desenvolupament sostenible del nostre territori i a la millora de la gestió forestal dels nostres boscos.

Srs. F.de Puig, Emili Giralt (CEO de Sorea) i R.Catafal

Srs. F.de Puig, Emili Giralt (CEO de Sorea) i R.Catafal