Posicionament conjunt en contra de la proposició de Llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i Biodiversitat.

L’Associació de Propietaris del Montseny també s’ha adherit al manifest de posicionament del sector agrari i forestal de Catalunya, en contra de l’actual proposició de Llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i Biodiversitat.

Link