Conveni entre Diputació de Girona, Diputació de Barcelona i l’APMontseny per a l’impuls de la gestió agroforestal sostenible.

El conveni té com a objectiu establir la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i de la Diputació de Girona, com a institucions co-gestores del Parc Natural del Montseny i l’APM per impulsar la gestió agroforestal compatible amb la conservació dels valors naturals en el massís del Montseny i especialment dins l’àmbit del Pla Especial del Parc del Montseny.

El conveni podrà ser prorrogat, per períodes anuals, fins a un màxim de 4 anys.