Taula de preus llotja de Vic, 20 d’octubre de 2018

El passat 20 d’octubre es va reunir la Llotja de Vic del que en deriva una nova llista de preus que adjuntem en aquesta notícia.

Podem veure com el preu de la llenya va pujant de mica en  mica a diferència d’altres productes que està baixant.

Preus llotja de Vic, 20 d’octubre de 2018