Al·legacions al “Projecte de Decret sobre el Parc Natural del Montseny i sobre els espais PEIN el Montseny i Cingles de Bertí”

L’Associació de Propietaris del Montseny ha presentat al·legacions amb l’objecte de:

  • Remarcar que l’Associació de Propietaris del Montseny, és l’entitat més representativa del Montseny, en quan a la representació dels propietaris forestals del Massís.
  • Sol·licitar que  s’estableixi una major representació  als òrgans de gestió del Parc a la propietat forestal.
  • Sol·licitar canviar el concepte “ús públic, pel d’ús social”,   corregir l’enfocament i la visió urbana dels articles de l’Esborrany de Decret.
  • Es demana la creació d’un Comitè Sòcio-Econòmic on estigui representada la propietat forestal, a través de l’Apmontseny, per tal d’analitzar les principals problemàtiques, preocupacions i reptes que puguin tenir els propietaris forestals del Montseny, i així proposar-ne solucions i impulsar iniciatives de dinamització econòmica.