Ajuts a la Gestió Forestal Sostenible en finques privades de titularitat privada 2018

Bon dia,

Els recordem que:

El Centre de la Propietat Forestal ha convocat ajuts per promoure la Gestió Forestal Sostenible:

- Ajuts a actuacions silvícoles i xarxa viària

Inclou: Millora de la xarxa viària forestal

1) Construcció de vials necessaris per a la GFS.

2) Arranjament substancial de vials necessaris per a la GFS.

3) Actuacions puntuals i construcció d’obra civil i/o de bioenginyeria pels conceptes anteriors.

Actuacions silvícoles de millora

1) Aclarida de plançoneda.

2) Aclarida de millora.

3) Tallada selectiva.

4) Selecció de tanys.

5) Podes de formació i de qualitat.

6) Estassada de sotabosc.

7) Pela de suro de qualitat reduïda i/o suro cremat i/o espelagrinatge i/o suro de qualitat reduïda de més de 20 anys des de l’última lleva.

8) Tractament fitosanitari per a la lleva del suro.

9) El desembosc amb cable aeri i/o tracció animal.

Termini de presentació de sol·licituds: 27 d’abril.

Per a més informació consulteu la RESOLUCIÓ ARP/557/2018 de 20 de març: https://goo.gl/XYfRTf

Us recomanem que consulteu la Guia breu per a la tramitació electrònica de subvencions a través del portal Virtual de Tràmits Restem a la seva disposició per a qualsevol consulta i els animem a presentar sol·licituds malgrat que el termini finalitza la propera setmana.

Cal dir que si presenten l’imprès signat, ja és suficient per iniciar el tràmit i posteriorment ja podran complementar la informació requerida per l’ajut. També poden consultar al telèfon 93.574 70 39 del Centre de la Propietat Forestal.