Conveni de col·laboració i Cooperació entre La Diputació de Girona i l’Associació de Propietaris del Montseny per a l’impuls de la gestió agroforestal sostenible.

20 desembre 2017

L’objecte d’aquest conveni és establir un marc de col·laboració entre la Diputació de Girona, com a institució co-gestora del Parc del Montseny i l’Associació de Propietaris del Montseny, com a representant dels propietaris associats, d’acord amb el que estableixen els seus estatuts, per impulsar la gestió agroforestal compatible amb la conservació dels valors naturals en el massís del Montseny i especialment dins l’àmbit del Pla Especial del Parc.

El Pla de treball inicial es establir un model de gestió forestal que doni, en la mesura del possible, una major resiliència a les suredes davant els atacs del corc, els efectes del canvi climàtic i el risc d’incendi forestal, cercant alhora la màxima rendibilitat econòmica de l’aprofitament surer de finques amb suredes al vessant Gironí del PN del Montseny.