Conveni de col·laboració entre l’Associació de Propietaris del Montseny i l’Ajuntament d’Arbúcies pel foment de la gestió forestal al municipi

Arbúcies és un dels municipis més forestals de la província de Girona, amb gairebé 8.000 hectàrees de boscos. Més del 90% d’aquests boscos són de propietat privada, i, des de fa anys, la gestió forestal que es fa en aquestes zones va disminuint perquè els productes forestals estan molt devaluats, amb preus de venda similars als que es pagaven fa 20 anys.

L’abandonament dels boscos provoca una pèrdua de qualitat ambiental d’aquestes masses forestals, i un risc en augment de patir efectes de possibles pertorbacions naturals, com les plagues o els incendis forestals.

Per trencar aquesta dinàmica negativa i començar a treballar per recuperar la gestió forestal dels nostres boscos, l’Associació de Propietaris del Montseny ha signat un conveni de col·laboració amb l’ajuntament d’Arbúcies, amb l’objectiu de buscar solucions i desenvolupar projectes que estimulin la recuperació dels boscos, com per exemple l’obtenció de biomassa per a les calderes que s’estan posant als equipaments municipals.

Cada any, una comissió de treball constituïda per representants de les dues parts, redactarà un pla de treball i una memòria final amb els resultats obtinguts. De cara al 2017, els esforços se centraran en ordenar i començar a gestionar les finques més properes al nucli urbà, moltes vegades petites i sense possibilitat de treballar-se individualment. La idea és desenvolupar un projecte de gestió conjunta en aquestes àrees.

FOTO_BOSCOS