Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya

L’Associació de Propietaris del Montseny va assistir a la presentació delTercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (TICCC) que analitzal’estat del clima i la seva evolució recent i futura a Catalunya, tant des del punt de vista de les seves bases científiques com en relació als diversos subsistemes naturals i sectors socioeconòmics.

Es tracta d’un informe independent des del punt de vista científic, d’abastcatalà (amb les necessàries referències a context global i europeu), i que té una voluntat de màxima cobertura temàtica i de servei als diversos actorsdel país.

IMG_0485