Acte final del Projecte BeWater: Una societat que s’adapta al canvi global

L’Associació de Propietaris del Montseny va assistir a l’acte final del projecte BeWater que ha elaborat el Pla d’Adaptació de la Conca de la Tordera, un document que proposauna sèrie d’actuacions per fer front al canvi global i assegurar la qualitat i la quantitatd’aigua del riu. El pla d’adaptació és el resultat d’unaintensa col·laboració entre elscientífics i els actors localsmitjançant tallers interactius, consultes i entrevistes

Durant l’acte es van presentar els resultats finals del projecte. Alhora,  va servir per avaluar de forma conjunta i compartida el procés i la metodologia de treball emprada durant elsanys que ha durat el projecte, i explorar les opcions per a donar projecció a la feina feta a la conca de la Tordera.

IMG_0483