Assegurança forestal de responsabilitat civil

La progressiva i creixent freq√ľentaci√≥ dels boscos per part de terceres persones pels motius m√©s diversos ‚Äďrecol¬∑lecci√≥ de bolets i fruits, excursionisme, ciclisme i fins i tot esports de motor‚Äď ha convertit la responsabilitat civil objectiva en un risc important sobre la propietat, que ja ha causat m√©s d’un ensurt. Per aquest motiu es va posar en funcionament aquesta asseguran√ßa, que ha donat bons resultats. La determinaci√≥ de la contractaci√≥ es va fer considerant que una p√≤lissa individual d’aquest tipus suposaria un cost molt elevat per a cada propietari.


Per aquests motius, des de l’exercici 2006 i per decisi√≥ del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal es va acordar la contractaci√≥ d’una asseguran√ßa enfocada a cobrir¬†la responsabilitat civil objectiva derivada de la propietat, √©s a dir, els danys per accident que poden sofrir terceres persones dins les finques amb PTGMF.

L’asseguran√ßa cobreix la responsabilitat civil derivada de la propietat per preservar el propietari, com a responsable objectiu dels sinistres ocorreguts en l’√†mbit de la seva propietat. Aquesta teoria jur√≠dica ha estat la que ha fet reflexionar en favor de la propietat forestal que t√© el deure de suportar tota una s√®rie d’immissions a la seva propietat que afavoreixen l’inter√®s col¬∑lectiu. Aquesta p√≤lissa pal¬∑lia, en part, el sistema de protecci√≥ limitat de la propietat privada forestal davant la protecci√≥ de l’inter√®s social col¬∑lectiu del medi ambient, inter√®s mediambiental que, d’altra banda, queda garantit amb la figura del PTGMF o b√© del PSGF, instruments indispensables per poder gaudir del benefici de la cobertura de la p√≤lissa.

Caracter√≠stiques b√†siques de l’asseguran√ßa

Companyia: MAPFRE

Objecte de l’asseguran√ßa: Responsabilitat civil objectiva derivada de la propietat planificada, exclosa la responsabilitat derivada de qualsevol explotaci√≥ empresarial.

Abast principal de l’asseguran√ßa:

1. Responsabilitats exigibles a l’assegurat/da en condici√≥ de propietari/√†ria, arrendatari/√†ria o usufructuari/√†ria dels terrenys forestals i edificacions existents a la finca planificada,¬†√©s a dir, de finques forestals amb un IOF aprovat i vigent.

2. Responsabilitats exigibles a l’assegurat/da en condici√≥ de propietari/√†ria, arrendatari/√†ria o usufructuari/√†ria de l√≠nies d’alta i baixa tensi√≥ i transformadors existents a la finca planificada, √©s a dir, de finques forestals amb un IOF aprovat i vigent.

3. Responsabilitats exigibles a l’assegurat/da en condici√≥ de propietari/√†ria, arrendatari/√†ria o usufructuari/√†ria d’embassaments, canals i s√®quies, basses i similars, existents a la finca planificada, √©s a dir, de finques forestals amb un IOF aprovat i vigent.

4. Responsabilitats exigibles a l’assegurat/da en condici√≥ de propietari/√†ria, arrendatari/√†ria o usufructuari/√†ria, durant l’execuci√≥ de treballs forestals, amb mitjans propis, contemplats a l’IOF aprovat i vigent.

Riscos exclosos

Queden excloses les responsabilitats derivades de:

1. Qualsevol activitat empresarial que el/la titular de finca forestal realitzi a la finca.

2. Qualsevol responsabilitat derivada de danys produ√Įts per incendi a masses forestals.

3. Qualsevol responsabilitat derivada de danys produ√Įts per l’√ļs i circulaci√≥ de vehicles a motor, propietat del titular de la finca forestal o dels seus familiars.

4. Les que han de ser objecte de cobertura mitjançant assegurança obligatòria.

5. Qualsevol responsabilitat derivada de danys produ√Įts per animals, propietat del titular de la finca forestal i dels seus familiars.

6. Fusió o fissió nuclear, radiació o contaminació radioactiva.

7. Danys genètics.

8. Danys per fets de guerra civil o internacional, mot√≠ o revolta popular, terrorisme, terratr√®mols i inundacions i d’altres esdeveniments extraordinaris.

9. Danys que tinguin el seu origen en la infracci√≥ o incompliment voluntari de les normes que regeixen l’objecte de l’asseguran√ßa.

10. Responsabilitat civil decennal dimanant de l’article 1.591 del Codi civil, i responsabilitats exigides pels articles 17.1 a i b de la Llei d’ordenaci√≥ de l’edificaci√≥.

11. Multes, penalitzacions i sancions.

12. Per obligacions assumides en virtut de contractes, pactes o acords que no procederien si aquests no existissin.

13. La contaminaci√≥ del s√≤l, les aig√ľes i l’atmosfera, excepte quan la causa sigui sobtada, accidental i no prevista ni esperada per l’assegurat/da.

Aix√≠ mateix, resten exclosos els danys per contaminaci√≥ mediambiental gradual. S’ent√©n per contaminaci√≥ d’aquest tipus qualsevol desc√†rrega, dispersi√≥, vessadures o escapaments de fums, vapors, sutge, l√≠quids, gasos o s√≤lids, subst√†ncies residuals i d’altres contaminants o pol¬∑lucionants, o subst√†ncies, sempre que es trobin en estat s√≤lid, l√≠quid o gas√≥s, sobre la superf√≠cie o penetrant dins del s√≤l, a l’atmosfera o aigua superficial o subterr√†nia, que comen√ßa o acaba dins d’un per√≠ode de temps superior a 72 hores.

Condicions particulars

Suma assegurada: 1.200.000 ‚ā¨ per sinistre i l√≠mit anual de 2.400.000 ‚ā¨.
Subl√≠mit per v√≠ctima: 450.000 ‚ā¨.
Franqu√≠cia general: 150 ‚ā¨ per sinistre.

Altres consideracions

· Els diferents assegurats tindran la consideració de tercers entre ells.

¬∑ La defensa judicial queda exclosa, i el prenedor i l’assegurat/da poden acceptar la seva defensa per advocats/des de l’asseguradora adjudicat√†ria o triar el/la seu/va advocat/da amb un l√≠mit per a la defensa de 6.000 ‚ā¨.

¬∑ L’assegurat/da ha de prestar la seva col¬∑laboraci√≥ i ha d’atorgar poders per a plets que siguin necessaris a favor dels/ de les procuradors/res designats/des.

¬∑ Queda exclosa qualsevol responsabilitat derivada de danys produ√Įts per incendi, a masses forestals.

Data d’actualitzaci√≥: 30/06/2017

Jornada La bioeconomia en el sector forestal. Incentius

Us remetem el present per a la vostra informació.

Els temes que es tractaran a la jornada poden ser del vostre interès:

  • ¬∑¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Situaci√≥ i expectatives del sector de la biomassa
  • ¬∑¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Situaci√≥ i expectatives de la ind√ļstria de la fusta
  • ¬∑¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†El potencial econ√≤mic del sector surer a Catalunya: reptes i oportunitats
  • ¬∑¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Situaci√≥ i expectatives de la propietat forestal

La Jornada es durà a terme a l’ ESCOLA FORESTAL SANTA COLOMA DE FARNERS, el proper dia 22 de novembre d’ enguany,  de les 9,00h a les 13,00h.

Cartell jornada

Taula de preus de la fusta (Vic, 21 d’octubre de 2017)

Benvolguts/es us adjuntem la taula de preus de la fusta a la llotja de Vic del passat dissabte.

Restem a la seva disposició.

Associació de Propietaris del Montseny.

Taula de preus

Prova pilot de regulació de l’accés en vehicle privat a Santa Fe de Montseny

Els caps de setmana del¬†28 i¬†29 d‚Äôoctubre,¬†el dimecres 1 de novembre (Tots Sants) i el cap de setmana del¬†4 i¬†5 de novembre es realitzar√† una prova pilot de regulaci√≥ de l’acc√©s en vehicle privat.

La prova pilot es realitzar√† a la¬†carretera BV-5114 entre¬†Campins i Santa Fe.¬†No es tallar√† el tr√†nsit d‚Äôacc√©s rodat a la vall de Santa Fe, sin√≥ que, en arribar a Campins,¬†s‚Äôinformar√† els vehicles de l‚Äôestat dels aparcaments a Santa¬†Fe i es convidar√† els visitants a fer √ļs del transport p√ļblic¬†habilitat, atesa la dificultat evident de poder estacionar.¬†Aix√≠ doncs,¬†es podr√† deixar el vehicle privat a l‚Äôaparcament¬†que es condicionar√† a Campins (carretera BV-5114, PK 5).

S’acondicionar√†¬†aparcament per a 500 vehicles a un¬†preu de dos euros i l’√ļs de l’autob√ļs ser√† gratu√Įt. Cal advertir que¬†els vehicles mal estacionats¬†o estacionats fora de les zones d‚Äôaparcament especialment condicionades al llarg de la carretera¬†BV-5114 i als entorns de la vall de Santa Fe¬†podran ser sancionats per l‚Äôautoritat competent i fins i¬†tot ser retirats per la grua si dificulten greument¬†l‚Äôacc√©s de persones i altres vehicles correctament estacionats.

Passejada per la natura al Montseny

EL¬†MARTI BOADA¬†(¬†http://martiboada.cat/)ENS ACOMPANYA A LA¬†PASSEJADA PER LA NATURA I LA GESTI√ď FORESTAL AL MONTSENY

La tasca pedag√≤gica de Mart√≠ Boada en l‚Äô√†mbit de l‚Äôeducaci√≥ ambiental va comen√ßar l‚Äôany 1978, amb l‚Äôengegada de ¬ęNatura de Can Lleonart¬Ľ, al¬†Parc Natural del Montseny.

El Gremi Fusta i Moble amb la col.laboració de FOAGMA (familia Mataró) i el Parc Natural del Montseny (Diputació de Barcelona), organitza dins de la Setmana de la fusta de Catalunya 2017, jornada Monogràfica, el mati del 29 d’octubre, recorregut   “passeja per la natura-itinerari temàtic forestal al Montseny“.

Premi Anell¬†¬†de la Fusta 2015 a la modalitat de Gesti√≥ del Bosc,¬†(http://elcorraldelmataro.com/descripcio.html)¬†i¬†¬†¬†que¬†¬†pertany¬†¬†a l‚Äôescola del bosc de la casa de col√≤nies -aula natura¬†¬†‚ÄĚ El Corral de Matar√≥‚Ä̬†¬†,¬†situada¬†dins la finca agro-forestal de ‚ÄĚ El Matar√≥ de Cerdans‚ÄĚ, municipi d¬īArb√Ļcies en¬†¬†el¬†¬†Parc Natural del Montseny,¬†¬†Reserva de la Biosfera.

Acompanyats per un membre de la família propietària de la finca, esta previst:

Programa:

10,00 h. trobada a Coll de Revell  sortida 202 C-25 Eix Transversal

10,15 h. benvinguda per part del t√®cnic coordinador de la jornada i la propietat a l¬īentrada del itinerari

descripció de l’activitat

durada  entre 2,00/2,50 hores

13,00 h.  fi de la jornada

Setmana del bosc a Sant Celoni (4-15 d’octubre)

Benvolguts/es,

Us enviem al document adjunt el tr√≠ptic informatiu ¬†de la III Setmana del Bosc. Us animem a participar-hi ja que inclou activitats per tots els p√ļblics.

Moltes gràcies

Tríptic III Setmana del bosc

Jornada: ‚ÄúLes Associacions de Propietaris Forestals a Catalunya: Situaci√≥, reptes i perspectives‚ÄĚ.

Us informem que el proper¬†24 d‚Äôoctubre es celebrar√† la Jornada:¬†‚ÄúLes Associacions de Propietaris Forestals a Catalunya: Situaci√≥, reptes i perspectives‚ÄĚ.

La jornada està adreçada a propietaris forestals, membres de les associacions, tècnics de l’Administració, industrials dels productes forestals i en general a tota persona interessada en la realitat de les associacions de propietaris forestals a casa nostra.

L‚ÄôAssociaci√≥ de Propietaris del Montseny, ser√† present a la Jornada, per√≤ donat que ¬†est√† convocada per l‚ÄôAssociaci√≥ ve√Įna de Propietaris del Montnegre Corredor i la qualitat dels ponents, us adjuntem el tr√≠ptic i full d‚Äôinscripci√≥ per si voleu assistir-hi.

Com podeu veure els temes a tractar coincideixen plenament amb els objectius de la nostra Associació.

Salutacions.

Inscripció Jornada

Tríptic jornada

Ecovita La Fira Mediambiental Del Montseny

Ecovita, la Fira Mediambiental del Montseny

Benvolgut/da

Ens plau dirigir-nos a vostè per informar-lo que aquest cap de setmana 16 i 17 de setembre de 2017 es celebra la fira Ecovita.

L’ECOVITA és la fira mediambiental del Montseny. Tenim com a
objectiu involucrar les poblacions d’aquesta àrea geogràfica a
Riells i Viabrea. A l’ECOVITA podràs interactuar amb productors
de proximitat i conèixer l’àmplia oferta de productes de KM 0
del Montseny i rodalies. L’ECOVITA és una fira destinada a ser
gaudida en família. Tenim la voluntat de celebrar-la anualment
i, enguany, posem el focus en les energies netes. Tot, amb el
segell de qualitat del Montseny.


Atentament,

Associació de Propietaris del Montseny.

Assemblea General Ordinària

El passat dissabte 20 de maig es va celebrar a Arb√ļcies l‚ÄôAssemblea anual ¬†de l‚ÄôAssociaci√≥ de Propietaris del Montseny.

Abans ¬†hi va haver una taula rodona/col¬∑loqui amb el tema ‚ÄúEl Parc del Montseny, normativa actual i el futur Decret i Pla Especial‚ÄĚ amb la pres√®ncia del Sr Josep Maria Vila d‚ÄôAbadal, exalcalde de Vic, silvicultor i vicepresident del CPF, Sr. Jordi Bellapart i Sr. Carles Dalmases de la Diputaci√≥ de Barcelona, el Sr. √Älex Serrahima advocat i silvicultor, i el Sr Carles Masvidal, vicepresident de l‚ÄôApmontseny, com a moderador.

AssembleaAPM17-03AssembleaAPM17-15

Convocat√≤ria dels ajuts a la gesti√≥ forestal sostenible de titularitat privada a l’any 2017 corresponents a la redacci√≥ i revisi√≥ dels I.O.F

Benvolguts socis/es ,

El Centre de la Propietat Forestal (CPF) Obra la convocat√≤ria dels ajuts a la gesti√≥ forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2017 corresponents a la redacci√≥ i revisi√≥ dels instruments d’ordenaci√≥ forestal.

Adjunt hi teniu l’enlla√߬†de la convocat√≤ria.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7345/1602879.pdf

Per qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb l’Associaci√≥.

Salutacions.

Atentament,

Associació de Propietaris del Montseny